08:28 18:18

De Vereniging 
WSV blinckvliet is een vereniging van watersporters, geen watersportbedrijf.
Een ligplaats zonder lidmaatschap van de vereniging is dan ook niet mogelijk. Aan een nieuw lidmaatschap gaat een aspirant-lidmaatschap vooraf gedurende 10 maanden.
U kunt alleen lid worden als er een ligplaats wordt aangeboden. U wordt dan Aspirant-Lid. 

Actieve betrokkenheid
Een vereniging met een watersportaccommodatie geeft gemeenschappelijk voordeel, maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheden. Van (aspirant-)leden wordt daarom actieve betrokkenheid verwacht! Meedoen aan onderhoud van de haven, kantine- en  verenigingstaken horen bij het lidmaatschap. Door zelfwerkzaamheid van de leden moeten de kosten van onze haven, met de daarbij behorende faciliteiten, zo laag mogelijk worden gehouden. (meestal op zaterdag, twee dagen per jaar)

Ligplaats
Gedurende het gehele jaar komen er enkele ligplaatsen vrij voor een nieuw lid. Het aantal is afhankelijk van het opzeggen van een lidmaatschap en/of ligplaats van een bestaand lid.
Op dit moment is de vraag naar een ligplaats nog iets groter als dan wij, als vereniging, kunnen bieden. Dit is de reden dat we gebruik maken van een wachtlijst.

Houdt u er rekening mee dat wij 8 lijsten hanteren, te weten:

-   8 meter ligplaats

-   9 meter ligplaats

- 10 meter ligplaats

- 11 meter ligplaats

- 12 meter ligplaats

- 15 meter ligplaats

- 21 meter ligplaats

U geeft aan voor welke ligplaats u wenst te worden ingeschreven d.m.v. het opgeven van de lengte van uw schip.

Er mag slechts voor één ligplaats-lengte worden aangemeld. Indien u een ligplaats krijgt toebedeeld dan dient u er rekening mee te houden dat de ligplaats minimaal vijf jaar in gebruik moet worden genomen.
Daar bedoelen we mee dat u in die vijf jaar geen andere, of grotere, ligplaats kunt aanvragen binnen de haven.

Indien u wel een verzoek indient, binnen de gestelde termijn, dan wordt uw verzoek op de externe wachtlijst geplaatst.

U moet in het bezit zijn van een schip op het moment wanneer u een ligplaats wordt aangeboden.

Indien u op dat moment niet in het bezit bent van een schip kunt u geen lid worden. U wordt dan weer onderaan de wachtlijst geplaatst.
Wanneer u volgens de wachtlijst aan de beurt bent en u een ligplaats wordt aangeboden en u bent niet in de gelegenheid om hiervan gebruik te maken, wordt u weer onderaan de wachtlijst geplaatst.

Ligplaatsen komen vrij gedurende het gehele jaar. Daarom kan het bijvoorbeeld zijn dat u een ligplaats tijdens het zomer seizoen kan worden aangeboden.

Voor andere informatie omtrent een ligplaats, kunt u ook gebruik maken van het formulier.
Met het aangaan van het lidmaatschap moet u rekening houden met de kosten van een nieuw lidmaatschap aan de vereniging.

Voor losse trailerbare boten, of visboten, hebben wij geen faciliteiten. Het is voor niet-leden niet mogelijk van de helling-faciliteiten gebruik te maken.

Voorts is er op dit moment een voorlopige stop op het aannemen van snelvarende schepen, zoals bijv. speedboten, op de wachtlijst. De reden hiervoor is om een evenwichtige verdeling te krijgen tussen zeilboten en motorboten in onze haven. 
Via onderstaande link kunt u een aanvraag doen voor een ligplaats of als er geen plek is informatie over de wachtlijst.

Formulier aanvraag informatie ligplaats


 

logo-blinckvliet-met-gloed

W.S.V. Blinckvliet

Krommedijk 15B
3214LH Zuidland

BEL ONS

STUUR EEN EMAIL

kies contact in menu